สวัสดี บุคคลทั่วไป

บริษัท สหโชค กรุ๊ป จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ จัดจำหน่าย ขาย ติดตั้ง ระบบบรรเทาน้ำเสีย ปั๊มน้ำชลประ

  • 0 ตอบ
  • 51 อ่าน
บริษัท สหภาคย์ กลุ่ม จำกัด ( sahapak group co.,ltd )
ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ ขาย ขาย จัดตั้ง ระบบบรรเทาน้ำเสีย ปั๊มน้ำชลประทาน Water pump เครื่องเติมอากาศ ปั๊มเคมีปั๊มน้ำชลประทาน โดยส่วนมากเป็นแบบ เครื่องสูบน้ำแบบแรง

เหวี่ยงหนีศูนย์ (Centrifugal Pump) โดยทั่วไปงานด้านชลประทาน จะแบ่งงานเกี่ยวกับปั๊มน้ำชลประทานได้เป็น 2 จำพวก คือ งานส่งน้ำเพื่อการชลประทาน โดยมากจะใช้

เครื่องสูบน้ำแบบ End suction, Split case, Vertical turbine โดยเครื่องปั๊มน้ำแบบ END SUCTION นิยมใช้ในงานส่งน้ำในปริมาณน้อย

ถึงปานกลางแรงดันน้ำไม่สูงมากสักเท่าไรนัก ส่วนเครื่องสูบน้ำแบบ SPLIT CASE PUMP เหมาะสำหรับการใช้น้ำในปริมาณน้อยจนกระทั่งการใช้น้ำจำนวนมากๆ ทำแรงกดดันได้สูงยิ่งกว่าและมี

โครงสร้างของตัวเครื่องปั๊มน้ำแข็งแรงกว่า เหมาะสมกับการใช้แรงงานในอุตสาหกรรมต่าง, ระบบระบายความร้อน (COOLING TOWER ) และก็นิยมใช้ติดตั้งบนแพดูดน้ำด้วย Split

case Pump ขนาดมาตรฐานประมาณ 200-500 มม.(0.1-0.6 ลบ.มัธยม/วินาที)ระยะชูน้ำโดยประมาณ 15-120 มัธยมEnd Suction Pump ขนาดมาตรฐานสูงสุราว 300

มิลลิเมตร(0.1-0.3 ลบ.มัธยม/วินาที) ระยะยกน้ำไม่เกิน 80 มัธยมVertical Pumpขนาดมาตรฐานราวๆ 300-900 มิลลิเมตร(0.5-6.0 ลบ.มัธยม/วินาที) ระยะชูน้ำสูงสุดราวๆ 20 มัธยม ถ้าเป็นใบ

พัดหลายชั้นสามารถเพิ่มระยะยกน้ำได้ประมาณ 150 มัธยม
2. งานระบบระบายน้ำโดยมากใช้เครื่องปั๊มน้ำแบบ Submersible pump เครื่องสูบน้ำเหมาะกับการใช้แรงงานที่มีอัตราการสูบสูง แม้กระนั้นระยะยกน้ำต่ำ เป็นเครื่องปั๊มน้ำที่จัดตั้งมอเตอร์

กับเครื่องปั๊มน้ำอยู่ร่วมกันและจัดตั้งอยู่ใต้น้ำ ส่วนบางครั้งบางทีอาจใช้เครื่องปั๊มน้ำแบบ Vertical Pump

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : http://www.sahapakgroup.com

Tags : ปั๊มน้ำชลประทาน,ปั๊มชลประทาน